Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Long-term forecast of future inflows and outflows of the EU budget (2021-2025)


Identifikátor aktu: COM(2020)298
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Long-term forecast of future inflows and outflows of the EU budget (2021-2025)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.06.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/366
Názov procesu: COM(2020)298 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Dlhodobá prognóza budúcich peňažných tokov do rozpočtu a z rozpočtu EÚ (2021 – 2025)