Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee, established by the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems, as regards amending Annexes I and II to the Linking Agreement and the adoption of Linking Technical Standards


Identifikátor aktu: COM(2020)271
Medziinštitucionálny kód: 2020/0130 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee, established by the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems, as regards amending Annexes I and II to the Linking Agreement and the adoption of Linking Technical Standards
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.06.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/365
Názov procesu: COM(2020)271 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emis...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee, established by the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems, as regards amending Annexes I and II to the Linking Agreement and the adoption of Linking Technical Standards [docx, 84 kB] anglický 30.06.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee, established by the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems, as regards amending Annexes I and II to the Linking Agreement and the adoption of Linking Technical Standards [pdf, 245 kB] anglický 30.06.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov v súvislosti so zmenami príloh I a II k dohode a s prijatím prepájacích technických noriem [docx, 84 kB] slovenský 30.06.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov v súvislosti so zmenami príloh I a II k dohode a s prijatím prepájacích technických noriem [pdf, 344 kB] slovenský 30.06.2020 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee, established by the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems, as regards amending Annexes I and II to the Linking Agreement and the adoption of Linking Technical Standards [docx, 167 kB] anglický 30.06.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee, established by the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems, as regards amending Annexes I and II to the Linking Agreement and the adoption of Linking Technical Standards [pdf, 529 kB] anglický 30.06.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov v súvislosti so zmenami príloh I a II k dohode a s prijatím prepájacích technických noriem [docx, 197 kB] slovenský 30.06.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov v súvislosti so zmenami príloh I a II k dohode a s prijatím prepájacích technických noriem [pdf, 560 kB] slovenský 30.06.2020 Annex Annexes