Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS - CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS OF THE EUROPEAN UNION FOR THE FINANCIAL YEAR 2019


Identifikátor aktu: COM(2020)288
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS - CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS OF THE EUROPEAN UNION FOR THE FINANCIAL YEAR 2019
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 26.06.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/362
Názov procesu: COM(2020)288 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV KONSOLIDOVANÁ ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA EURÓPSKEJ ÚNIE ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2019