Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC)


Identifikátor aktu: COM(2020)259
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.06.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/352
Názov procesu: COM(2020)259 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní rámcovej smernice o morskej stratégii (smernica 2008/56/ES)

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní rámcovej smernice o morskej stratégii (smernica 2008/56/ES) [docx, 225 kB] slovenský 25.06.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní rámcovej smernice o morskej stratégii (smernica 2008/56/ES) [pdf, 897 kB] slovenský 25.06.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC) [docx, 243 kB] anglický 25.06.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC) [pdf, 764 kB] anglický 25.06.2020 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Review of the status of the marine environment in the European Union Towards clean, healthy and productive oceans and seas Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC) [docx, 3031 kB] anglický 25.06.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Review of the status of the marine environment in the European Union Towards clean, healthy and productive oceans and seas Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC) [docx, 2752 kB] anglický 25.06.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Review of the status of the marine environment in the European Union Towards clean, healthy and productive oceans and seas Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC) [docx, 2771 kB] anglický 25.06.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Review of the status of the marine environment in the European Union Towards clean, healthy and productive oceans and seas Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC) [pdf, 2546 kB] anglický 25.06.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Review of the status of the marine environment in the European Union Towards clean, healthy and productive oceans and seas Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC) [pdf, 2732 kB] anglický 25.06.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Review of the status of the marine environment in the European Union Towards clean, healthy and productive oceans and seas Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC) [pdf, 1392 kB] anglický 25.06.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Key stages and progress up to 2019 Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC) [docx, 569 kB] anglický 25.06.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Key stages and progress up to 2019 Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC) [pdf, 3055 kB] anglický 25.06.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Background document for the Marine Strategy Framework Directive on the determination of good environmental status and its links to assessments and the setting of environmental targets Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC) [docx, 3308 kB] anglický 25.06.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Background document for the Marine Strategy Framework Directive on the determination of good environmental status and its links to assessments and the setting of environmental targets Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC) [pdf, 2711 kB] anglický 25.06.2020 Staff working document