Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands


Identifikátor aktu: COM(2020)227
Názov: Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 09.06.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/319
Názov procesu: COM(2020)227 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o protokole k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of Cook Islands [docx, 85 kB] anglický 09.06.2020 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of Cook Islands [pdf, 253 kB] anglický 09.06.2020 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o protokole k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov [docx, 83 kB] slovenský 09.06.2020 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o protokole k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov [pdf, 330 kB] slovenský 09.06.2020 Recommendation for a decision
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of Cook Islands. [docx, 82 kB] anglický 09.06.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of Cook Islands. [pdf, 154 kB] anglický 09.06.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu na ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o protokole k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov [docx, 82 kB] slovenský 09.06.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu na ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o protokole k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov [pdf, 243 kB] slovenský 09.06.2020 Annex Annexes
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION Accompanying the document Recomendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of Cook Islands [docx, 110 kB] anglický 09.06.2020
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION Accompanying the document Recomendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of Cook Islands [pdf, 406 kB] anglický 09.06.2020
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the Recomendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of Cook Islands [docx, 71 kB] anglický 09.06.2020
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the Recomendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of Cook Islands [pdf, 290 kB] anglický 09.06.2020