Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de l'Espagne pour 2020 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de l'Espagne pour 2020


Identifikátor aktu: COM(2020)509
Názov: Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de l'Espagne pour 2020 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de l'Espagne pour 2020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.05.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/259
Názov procesu: COM(2020)509 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Španielska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Španielska na rok 2020