Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme du Danemark pour 2020 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence du Danemark pour 2020


Identifikátor aktu: COM(2020)504
Názov: Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme du Danemark pour 2020 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence du Danemark pour 2020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.05.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/252
Názov procesu: COM(2020)504 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Dánska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému programu Dánska na rok 2020