Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Croatie pour 2020 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence de la Croatie pour 2020


Identifikátor aktu: COM(2020)511
Názov: Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Croatie pour 2020 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence de la Croatie pour 2020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.05.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/248
Názov procesu: COM(2020)511 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Chorvátska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému programu Chorvátska na rok 2020