Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme des Pays-Bas pour 2020 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité des Pays-Bas pour 2020


Identifikátor aktu: COM(2020)519
Názov: Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme des Pays-Bas pour 2020 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité des Pays-Bas pour 2020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.05.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/246
Názov procesu: COM(2020)519 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Holandska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Holandska na rok 2020