Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Hongrie pour 2020 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence de la Hongrie pour 2020


Identifikátor aktu: COM(2020)517
Názov: Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Hongrie pour 2020 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence de la Hongrie pour 2020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.05.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/242
Názov procesu: COM(2020)517 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Maďarska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému programu Maďarska na rok 2020