Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de Chypre pour 2020 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de Chypre pour 2020


Identifikátor aktu: COM(2020)513
Názov: Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de Chypre pour 2020 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de Chypre pour 2020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.05.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/240
Názov procesu: COM(2020)513 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Cypru na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Cypru na rok 2020