Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Slovaquie pour 2020 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de la Slovaquie pour 2020


Identifikátor aktu: COM(2020)525
Názov: Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Slovaquie pour 2020 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de la Slovaquie pour 2020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.05.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/238
Názov procesu: COM(2020)525 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2020