Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Finlande pour 2020 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de la Finlande pour 2020


Identifikátor aktu: COM(2020)526
Názov: Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Finlande pour 2020 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de la Finlande pour 2020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.05.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/237
Názov procesu: COM(2020)526 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Fínska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Fínska na rok 2020