Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of the International Civil Aviation Organization in respect of the envisaged adoption of Amendment 91 to Annex 10, Volume III and on the notification of difference from the date of application of Amendment 13 to Annex 14, Volume 1, Amendment 40C to Annex 6, Amendment 77B to Annex 3 and Amendment 39 to Annex 15


Identifikátor aktu: COM(2020)218
Medziinštitucionálny kód: 2020/0098 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of the International Civil Aviation Organization in respect of the envisaged adoption of Amendment 91 to Annex 10, Volume III and on the notification of difference from the date of application of Amendment 13 to Annex 14, Volume 1, Amendment 40C to Annex 6, Amendment 77B to Annex 3 and Amendment 39 to Annex 15
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.05.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/231
Názov procesu: COM(2020)218 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade Medzinárodnej organizácie civilného letectva v súvislosti s pripravovaným prijatím zmeny 91 zväzku III prílohy 10, a o oznáme...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade Medzinárodnej organizácie civilného letectva v súvislosti s pripravovaným prijatím zmeny 91 zväzku III prílohy 10, a o oznámení rozdielu z hľadiska dátumu uplatňovania zmeny 13 zväzku I prílohy 14, zmeny 40C prílohy 6, zmeny 77B prílohy 3 a zmeny 39 prílohy 15 [docx, 88 kB] slovenský 28.05.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade Medzinárodnej organizácie civilného letectva v súvislosti s pripravovaným prijatím zmeny 91 zväzku III prílohy 10, a o oznámení rozdielu z hľadiska dátumu uplatňovania zmeny 13 zväzku I prílohy 14, zmeny 40C prílohy 6, zmeny 77B prílohy 3 a zmeny 39 prílohy 15 [pdf, 387 kB] slovenský 28.05.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of the International Civil Aviation Organization in respect of the envisaged adoption of Amendment 91 to Annex 10, Volume III and on the notification of difference from the date of application of Amendment 13 to Annex 14, Volume 1, Amendment 40C to Annex 6, Amendment 77B to Annex 3 and Amendment 39 to Annex 15 [docx, 87 kB] anglický 20.05.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of the International Civil Aviation Organization in respect of the envisaged adoption of Amendment 91 to Annex 10, Volume III and on the notification of difference from the date of application of Amendment 13 to Annex 14, Volume 1, Amendment 40C to Annex 6, Amendment 77B to Annex 3 and Amendment 39 to Annex 15 [pdf, 281 kB] anglický 20.05.2020 Proposal for a decision