Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION - Bulgaria - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union


Identifikátor aktu: COM(2020)542
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION - Bulgaria - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.05.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/229
Názov procesu: COM(2020)542 SPRÁVA KOMISIE Bulharsko Správa vypracovaná v súlade s článkom 126 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie