Naspäť na výsledky hľadania

Report from the Commission - Malta - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union


Identifikátor aktu: COM(2020)553
Názov: Report from the Commission - Malta - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.05.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/220
Názov procesu: COM(2020)553 SPRÁVA KOMISIE Malta Správa vypracovaná v súlade s článkom 126 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie