Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Fourth Annual Report on the Facility for Refugees in Turkey


Identifikátor aktu: COM(2020)162
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Fourth Annual Report on the Facility for Refugees in Turkey
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.04.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/165
Názov procesu: COM(2020)162 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Štvrtá výročná správa o nástroji pre utečencov v Turecku