Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Commission Interpretative Communication on the application of the accounting and prudential frameworks to facilitate EU bank lending Supporting businesses and households amid COVID-19


Identifikátor aktu: COM(2020)169
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Commission Interpretative Communication on the application of the accounting and prudential frameworks to facilitate EU bank lending Supporting businesses and households amid COVID-19
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.04.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/154
Názov procesu: COM(2020)169 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výkladové oznámenie Komisie o uplatňovaní účtovných a prudenciálnych rámcov na uľahčenie poskytovania bankových úverov v EÚ Popdora podnikov a domácností v čase...