Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 13th session of the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) for the adoption of modifications to UTP rolling stock noise, UTP freight wagons, UTP vehicle marking, and for the adoption of full revision of the rules for the certification and auditing of entities in charge of maintenance (ECM) and the specifications concerning vehicle registers


Identifikátor aktu: COM(2020)154
Medziinštitucionálny kód: 2020/0061 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 13th session of the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) for the adoption of modifications to UTP rolling stock noise, UTP freight wagons, UTP vehicle marking, and for the adoption of full revision of the rules for the certification and auditing of entities in charge of maintenance (ECM) and the specifications concerning vehicle registers
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.04.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/144
Názov procesu: COM(2020)154 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 13. zasadnutí Výboru znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), pokiaľ id...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 13th session of the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) for the adoption of modifications to UTP rolling stock noise, UTP freight wagons, UTP vehicle marking, and for the adoption of full revision of the rules for the certification and auditing of entities in charge of maintenance (ECM) and the specifications concerning vehicle registers [docx, 101 kB] anglický 20.04.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 13th session of the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) for the adoption of modifications to UTP rolling stock noise, UTP freight wagons, UTP vehicle marking, and for the adoption of full revision of the rules for the certification and auditing of entities in charge of maintenance (ECM) and the specifications concerning vehicle registers [pdf, 312 kB] anglický 20.04.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 13. zasadnutí Výboru znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), pokiaľ ide o prijatie zmien UTP o hluku železničných vozidiel, UTP o nákladných vozňoch, UTP o označovaní vozidiel a prijatie úplnej revízie pravidiel certifikácie a auditu subjektov zodpovedných za údržbu (ECM) a špecifikácií týkajúcich sa registrov vozidiel [docx, 100 kB] slovenský 20.04.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 13. zasadnutí Výboru znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), pokiaľ ide o prijatie zmien UTP o hluku železničných vozidiel, UTP o nákladných vozňoch, UTP o označovaní vozidiel a prijatie úplnej revízie pravidiel certifikácie a auditu subjektov zodpovedných za údržbu (ECM) a špecifikácií týkajúcich sa registrov vozidiel [pdf, 419 kB] slovenský 20.04.2020 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 13. zasadnutí Výboru znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), pokiaľ ide o prijatie zmien UTP o hluku železničných vozidiel, UTP o nákladných vozňoch, UTP o označovaní vozidiel a prijatie úplnej revízie pravidiel certifikácie a auditu subjektov zodpovedných za údržbu (ECM) a špecifikácií týkajúcich sa registrov vozidiel [docx, 84 kB] slovenský 20.04.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 13. zasadnutí Výboru znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), pokiaľ ide o prijatie zmien UTP o hluku železničných vozidiel, UTP o nákladných vozňoch, UTP o označovaní vozidiel a prijatie úplnej revízie pravidiel certifikácie a auditu subjektov zodpovedných za údržbu (ECM) a špecifikácií týkajúcich sa registrov vozidiel [pdf, 240 kB] slovenský 20.04.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 13th session of the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) for the adoption of modifications to UTP rolling stock noise, UTP freight wagons, UTP vehicle marking, and for the adoption of full revision of the rules for the certification and auditing of entities in charge of maintenance (ECM) and the specifications concerning vehicle registers [docx, 84 kB] anglický 20.04.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 13th session of the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) for the adoption of modifications to UTP rolling stock noise, UTP freight wagons, UTP vehicle marking, and for the adoption of full revision of the rules for the certification and auditing of entities in charge of maintenance (ECM) and the specifications concerning vehicle registers [pdf, 144 kB] anglický 20.04.2020 Annex Annexes