Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF/2020/000 TA 2020 - Technical assistance at the initiative of the Commission)


Identifikátor aktu: COM(2020)146
Názov: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF/2020/000 TA 2020 - Technical assistance at the initiative of the Commission)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.04.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/142
Názov procesu: COM(2020)146 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2020/000 TA 2020 – Technická pomoc na podnet Komisie)