Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision (EU) 2020/265 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2020 to be used for migration, refugee inflows and security threats, for immediate measures in the framework of the COVID-19 outbreak and for reinforcement of the European Public Prosecutor's Office


Identifikátor aktu: COM(2020)171
Názov: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision (EU) 2020/265 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2020 to be used for migration, refugee inflows and security threats, for immediate measures in the framework of the COVID-19 outbreak and for reinforcement of the European Public Prosecutor's Office
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.04.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/116
Názov procesu: COM(2020)171 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/265, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2020 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prí...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/265, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2020 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb, na okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19 a na posilnenie Európskej prokuratúry [docx, 83 kB] slovenský 03.04.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/265, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2020 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb, na okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19 a na posilnenie Európskej prokuratúry [pdf, 336 kB] slovenský 03.04.2020 Proposal for a decision
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision (EU) 2020/265 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2020 to be used for migration, refugee inflows and security threats, for immediate measures in the framework of the COVID-19 outbreak and for reinforcement of the European Public Prosecutor's Office [docx, 85 kB] anglický 02.04.2020 Proposal for a decision
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision (EU) 2020/265 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2020 to be used for migration, refugee inflows and security threats, for immediate measures in the framework of the COVID-19 outbreak and for reinforcement of the European Public Prosecutor's Office [pdf, 157 kB] anglický 02.04.2020 Proposal for a decision