Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of Decision (EU) 2016/344 establishing a European Platform for enhancing cooperation in tackling undeclared work


Identifikátor aktu: COM(2020)129
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of Decision (EU) 2016/344 establishing a European Platform for enhancing cooperation in tackling undeclared work
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.04.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/108
Názov procesu: COM(2020)129 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní rozhodnutia (EÚ) 2016/344 o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce pri r...