Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application by the Member States of Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of Commercial vehicles circulating in the Community Reporting period 2017-2018


Identifikátor aktu: COM(2020)107
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application by the Member States of Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of Commercial vehicles circulating in the Community Reporting period 2017-2018
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 23.03.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/93
Názov procesu: COM(2020)107 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v ...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve Vykazované obdobie 2017 – 2018 [docx, 148 kB] slovenský 23.03.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve Vykazované obdobie 2017 – 2018 [pdf, 764 kB] slovenský 23.03.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application by the Member States of Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of Commercial vehicles circulating in the Community Reporting period 2017-2018 [docx, 148 kB] anglický 23.03.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application by the Member States of Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of Commercial vehicles circulating in the Community Reporting period 2017-2018 [pdf, 725 kB] anglický 23.03.2020 Report
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application by the Member States of Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of Commercial vehicles circulating in the Community Reporting period 2017-2018 [docx, 162 kB] anglický 23.03.2020 Annex Annexes
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application by the Member States of Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of Commercial vehicles circulating in the Community Reporting period 2017-2018 [pdf, 2511 kB] anglický 23.03.2020 Annex Annexes
PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve Vykazované obdobie 2017 – 2018 [docx, 162 kB] slovenský 23.03.2020 Annex Annexes
PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve Vykazované obdobie 2017 – 2018 [pdf, 3052 kB] slovenský 23.03.2020 Annex Annexes