Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL DECISION amending the Council Decision of 7 June 2016 authorising the Commission to open negotiations on a comprehensive air transport agreement between the European Union and its Member States and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Member States as regards matters falling within the exclusive Union competence.


Identifikátor aktu: COM(2020)106
Názov: Recommendation for a COUNCIL DECISION amending the Council Decision of 7 June 2016 authorising the Commission to open negotiations on a comprehensive air transport agreement between the European Union and its Member States and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Member States as regards matters falling within the exclusive Union competence.
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.03.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/91
Názov procesu: COM(2020)106 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Rady zo 7. júna 2016, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania o komplexnej dohode o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Recommendation for a COUNCIL DECISION amending the Council Decision of 7 June 2016 authorising the Commission to open negotiations on a comprehensive air transport agreement between the European Union and its Member States and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Member States as regards matters falling within the exclusive Union competence [docx, 79 kB] anglický 20.03.2020 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION amending the Council Decision of 7 June 2016 authorising the Commission to open negotiations on a comprehensive air transport agreement between the European Union and its Member States and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Member States as regards matters falling within the exclusive Union competence [pdf, 235 kB] anglický 20.03.2020 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Rady zo 7. júna 2016, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania o komplexnej dohode o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), pokiaľ ide o záležitosti, ktoré patria do výlučnej právomoci Únie [docx, 80 kB] slovenský 20.03.2020 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Rady zo 7. júna 2016, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania o komplexnej dohode o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), pokiaľ ide o záležitosti, ktoré patria do výlučnej právomoci Únie [pdf, 308 kB] slovenský 20.03.2020 Recommendation for a decision