Naspäť na výsledky hľadania

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Plan d’action à long terme visant à mieux mettre en œuvre et faire respecter les règles du marché unique


Identifikátor aktu: COM(2020)94
Názov: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Plan d’action à long terme visant à mieux mettre en œuvre et faire respecter les règles du marché unique
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 10.03.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/77
Názov procesu: COM(2020)94 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Dlhodobý akčný plán, ako v úzkej koordinácii s členskými štátmi zlepšiť vykonávanie a presadzovani...