Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the state of play of preparations for the full implementation of the new legal bases for the Schengen Information System (SIS) in accordance with Article 66(4) of Regulation (EU) 2018/1861 and Article 79(4) of Regulation (EU) 2018/1862


Identifikátor aktu: COM(2020)72
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the state of play of preparations for the full implementation of the new legal bases for the Schengen Information System (SIS) in accordance with Article 66(4) of Regulation (EU) 2018/1861 and Article 79(4) of Regulation (EU) 2018/1862
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.02.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/57
Názov procesu: COM(2020)72 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o stave príprav na úplné vykonávanie nových právnych základov pre Schengenský informačný systém v súlade s článkom 66 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1861 a článku 79 o...