Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres


Identifikátor aktu: COM(2020)70
Medziinštitucionálny kód: 2020/0030 (NLE)
Názov: Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 26.02.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/53
Názov procesu: COM(2020)70 Návrh ROZHODNUTIE RADY o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov