Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 56th session of the Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail as regards certain amendments to Appendix C to the Convention concerning International Carriage by rail


Identifikátor aktu: COM(2020)71
Medziinštitucionálny kód: 2020/0031 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 56th session of the Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail as regards certain amendments to Appendix C to the Convention concerning International Carriage by rail
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 26.02.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/52
Názov procesu: COM(2020)71 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 56. zasadnutí Výboru odborníkov pre prepravu nebezpečného tovaru v rámci Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopr...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 56th session of the Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail as regards certain amendments to Appendix C to the Convention concerning International Carriage by rail [docx, 80 kB] anglický 26.02.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 56th session of the Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail as regards certain amendments to Appendix C to the Convention concerning International Carriage by rail [pdf, 255 kB] anglický 26.02.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 56. zasadnutí Výboru odborníkov pre prepravu nebezpečného tovaru v rámci Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu, pokiaľ ide o určité zmeny dodatku C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave [docx, 80 kB] slovenský 26.02.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 56. zasadnutí Výboru odborníkov pre prepravu nebezpečného tovaru v rámci Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu, pokiaľ ide o určité zmeny dodatku C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave [pdf, 351 kB] slovenský 26.02.2020 Proposal for a decision
PRÍLOHA k rozhodnutiu Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 56. zasadnutí Výboru odborníkov pre prepravu nebezpečného tovaru v rámci Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu, pokiaľ ide o určité zmeny dodatku C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave [docx, 74 kB] slovenský 26.02.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k rozhodnutiu Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 56. zasadnutí Výboru odborníkov pre prepravu nebezpečného tovaru v rámci Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu, pokiaľ ide o určité zmeny dodatku C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave [pdf, 232 kB] slovenský 26.02.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union at the 56th session of the Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail as regards certain amendments to Appendix C to the Convention concerning International Carriage by rail [docx, 74 kB] anglický 26.02.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union at the 56th session of the Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail as regards certain amendments to Appendix C to the Convention concerning International Carriage by rail [pdf, 140 kB] anglický 26.02.2020 Annex Annexes