Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE APPLICATION BY THE MEMBER STATES OF COUNCIL DIRECTIVE 95/50/EC ON UNIFORM PROCEDURES FOR CHECKS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD


Identifikátor aktu: COM(2020)69
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE APPLICATION BY THE MEMBER STATES OF COUNCIL DIRECTIVE 95/50/EC ON UNIFORM PROCEDURES FOR CHECKS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 26.02.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/51
Názov procesu: COM(2020)69 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O UPLATŇOVANÍ SMERNICE RADY 95/50/ES O JEDNOTNÝCH POSTUPOCH KONTROLY CESTNEJ PREPRAVY NEBEZPEČNÉHO TOVARU ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE APPLICATION BY THE MEMBER STATES OF COUNCIL DIRECTIVE 95/50/EC ON UNIFORM PROCEDURES FOR CHECKS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD [docx, 104 kB] anglický 26.02.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE APPLICATION BY THE MEMBER STATES OF COUNCIL DIRECTIVE 95/50/EC ON UNIFORM PROCEDURES FOR CHECKS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD [pdf, 269 kB] anglický 26.02.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O UPLATŇOVANÍ SMERNICE RADY 95/50/ES O JEDNOTNÝCH POSTUPOCH KONTROLY CESTNEJ PREPRAVY NEBEZPEČNÉHO TOVARU ČLENSKÝMI ŠTÁTMI [docx, 104 kB] slovenský 26.02.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O UPLATŇOVANÍ SMERNICE RADY 95/50/ES O JEDNOTNÝCH POSTUPOCH KONTROLY CESTNEJ PREPRAVY NEBEZPEČNÉHO TOVARU ČLENSKÝMI ŠTÁTMI [pdf, 453 kB] slovenský 26.02.2020 Report
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application by the Member States of Council Directive 95/50/EC on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road [docx, 2224 kB] anglický 26.02.2020 Annex Annexes
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application by the Member States of Council Directive 95/50/EC on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road [pdf, 868 kB] anglický 26.02.2020 Annex Annexes
PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní smernice Rady 95/50/ES o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru členskými štátmi [docx, 2221 kB] slovenský 26.02.2020 Annex Annexes
PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní smernice Rady 95/50/ES o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru členskými štátmi [pdf, 986 kB] slovenský 26.02.2020 Annex Annexes