Naspäť na výsledky hľadania

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions – Une stratégie européenne pour les données


Identifikátor aktu: COM(2020)66
Názov: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions – Une stratégie européenne pour les données
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 19.02.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/49
Názov procesu: COM(2020)66 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európska dátová stratégia