Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Maritime Organization during the 75th session of the Marine Environment Protection Committee and the 102nd session of the Maritime Safety Committee on the adoption of amendments to Annex VI to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, amendments to Chapter II-1 of the International Convention for the Safety of Life at Sea and amendments to the International Code of Safety for Ship Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels


Identifikátor aktu: COM(2020)58
Medziinštitucionálny kód: 2020/0026 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Maritime Organization during the 75th session of the Marine Environment Protection Committee and the 102nd session of the Maritime Safety Committee on the adoption of amendments to Annex VI to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, amendments to Chapter II-1 of the International Convention for the Safety of Life at Sea and amendments to the International Code of Safety for Ship Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.02.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/45
Názov procesu: COM(2020)58 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej námornej organizácii na 75. zasadnutí Výboru pre ochranu morského prostredia a na 102. zasadnutí Výboru pre námornú...