Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Customs Cooperation Committee established under the Agreement between the European Union and New Zealand on cooperation and mutual administrative assistance in customs matters as regards the adoption of the internal rules of procedure of the Joint Customs Cooperation Committee


Identifikátor aktu: COM(2020)53
Medziinštitucionálny kód: 2020/0025 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Customs Cooperation Committee established under the Agreement between the European Union and New Zealand on cooperation and mutual administrative assistance in customs matters as regards the adoption of the internal rules of procedure of the Joint Customs Cooperation Committee
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.02.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/41
Názov procesu: COM(2020)53 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre colnú spoluprácu zriadenom na základe Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej a...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Customs Cooperation Committee established under the Agreement between the European Union and New Zealand on cooperation and mutual administrative assistance in customs matters as regards the adoption of the internal rules of procedure of the Joint Customs Cooperation Committee [docx, 85 kB] anglický 14.02.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Customs Cooperation Committee established under the Agreement between the European Union and New Zealand on cooperation and mutual administrative assistance in customs matters as regards the adoption of the internal rules of procedure of the Joint Customs Cooperation Committee [pdf, 229 kB] anglický 14.02.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre colnú spoluprácu zriadenom na základe Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru pre colnú spoluprácu [docx, 85 kB] slovenský 14.02.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre colnú spoluprácu zriadenom na základe Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru pre colnú spoluprácu [pdf, 324 kB] slovenský 14.02.2020 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Customs Cooperation Committee established under the Agreement between the European Union and New Zealand on cooperation and mutual administrative assistance in customs matters as regards the adoption of the internal rules of procedure of the Joint Customs Cooperation Committee [docx, 81 kB] anglický 14.02.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Customs Cooperation Committee established under the Agreement between the European Union and New Zealand on cooperation and mutual administrative assistance in customs matters as regards the adoption of the internal rules of procedure of the Joint Customs Cooperation Committee [pdf, 246 kB] anglický 14.02.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre colnú spoluprácu zriadenom na základe Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru pre colnú spoluprácu [docx, 82 kB] slovenský 14.02.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre colnú spoluprácu zriadenom na základe Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru pre colnú spoluprácu [pdf, 255 kB] slovenský 14.02.2020 Annex Annexes