Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of a Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union


Identifikátor aktu: COM(2020)52
Medziinštitucionálny kód: 2020/0024 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of a Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 13.02.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/39
Názov procesu: COM(2020)52 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Protokolu k Dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej, na účely zohľadnenia pri...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Protokolu k Dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov [docx, 82 kB] slovenský 13.02.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Protokolu k Dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov [pdf, 306 kB] slovenský 13.02.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of a Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union [docx, 80 kB] anglický 13.02.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of a Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union [pdf, 140 kB] anglický 13.02.2020 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of a Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union [docx, 210 kB] anglický 13.02.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of a Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union [pdf, 1583 kB] anglický 13.02.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov [docx, 218 kB] slovenský 13.02.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov [pdf, 1790 kB] slovenský 13.02.2020 Annex Annexes