Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT On the implementation of the European Energy Programme for Recovery and the European Energy Efficiency Fund


Identifikátor aktu: COM(2020)38
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT On the implementation of the European Energy Programme for Recovery and the European Energy Efficiency Fund
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 10.02.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/34
Názov procesu: COM(2020)38 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o realizácii Európskeho energetického programu pre oživenie a Európskeho fondu pre energetickú efektívnosť

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the implementation of the European Energy Programme for Recovery and the European Energy Efficiency Fund [docx, 87 kB] anglický 10.02.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the implementation of the European Energy Programme for Recovery and the European Energy Efficiency Fund [pdf, 274 kB] anglický 10.02.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o realizácii Európskeho energetického programu pre oživenie a Európskeho fondu pre energetickú efektívnosť [docx, 88 kB] slovenský 10.02.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o realizácii Európskeho energetického programu pre oživenie a Európskeho fondu pre energetickú efektívnosť [pdf, 343 kB] slovenský 10.02.2020 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Data on the budgetary and technical implementation of the European Energy Programme for Recovery Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL on the Implementation of the European Energy Programme for Recovery and the European Energy Efficiency Fund [docx, 127 kB] anglický 10.02.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Data on the budgetary and technical implementation of the European Energy Programme for Recovery Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL on the Implementation of the European Energy Programme for Recovery and the European Energy Efficiency Fund [pdf, 955 kB] anglický 10.02.2020 Staff working document
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Implementation of the European Energy Programme for Recovery and the European Energy Efficiency Fund [docx, 78 kB] anglický 10.02.2020 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Implementation of the European Energy Programme for Recovery and the European Energy Efficiency Fund [pdf, 72 kB] anglický 10.02.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o realizácii Európskeho energetického programu pre oživenie a Európskeho fondu pre energetickú efektívnosť [docx, 79 kB] slovenský 10.02.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o realizácii Európskeho energetického programu pre oživenie a Európskeho fondu pre energetickú efektívnosť [pdf, 267 kB] slovenský 10.02.2020 Annex Annexes