Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes in the Member States of the European Union


Identifikátor aktu: COM(2020)15
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes in the Member States of the European Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.02.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/29
Názov procesu: COM(2020)15 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v členských štátoch Európskej únie

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes in the Member States of the European Union [docx, 150 kB] anglický 05.02.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes in the Member States of the European Union [pdf, 572 kB] anglický 05.02.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v členských štátoch Európskej únie [docx, 137 kB] slovenský 05.02.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v členských štátoch Európskej únie [pdf, 769 kB] slovenský 05.02.2020 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes in the Member States of the European Union [docx, 274 kB] anglický 05.02.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes in the Member States of the European Union [pdf, 1598 kB] anglický 05.02.2020 Staff working document