Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a Council Decision on the renewal of the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and the Government of the Republic of India


Identifikátor aktu: COM(2020)29
Medziinštitucionálny kód: 2020/0015 (NLE)
Názov: Proposal for a Council Decision on the renewal of the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and the Government of the Republic of India
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.01.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/20
Názov procesu: COM(2020)29 Návrh ROZHODNUTIE RADY o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky