Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol between the European Union and the Republic of Seychelles


Identifikátor aktu: COM(2020)2
Medziinštitucionálny kód: 2020/0002 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol between the European Union and the Republic of Seychelles
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.01.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/2
Názov procesu: COM(2020)2 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol (2020-2026) between the European Union and the Republic of Seychelles [docx, 118 kB] anglický 07.01.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol (2020-2026) between the European Union and the Republic of Seychelles [pdf, 664 kB] anglický 07.01.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou [docx, 119 kB] slovenský 07.01.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou [pdf, 683 kB] slovenský 07.01.2020 Proposal for a decision
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou [docx, 132 kB] slovenský 07.01.2020 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou [pdf, 898 kB] slovenský 07.01.2020 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol (2020-2026) between the European Union and the Republic of Seychelles [docx, 128 kB] anglický 07.01.2020 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol (2020-2026) between the European Union and the Republic of Seychelles [pdf, 793 kB] anglický 07.01.2020 Annex Annexes