Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de recommandation du Conseil concernant la politique économique dans la zone euro


Identifikátor aktu: COM(2019)652
Názov: Recommandation de recommandation du Conseil concernant la politique économique dans la zone euro
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.12.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/618
Názov procesu: COM(2019)652 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY o hospodárskej politike eurozóny