Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual Monitoring Report on the implementation of the 2018 Structural Reform Support Programme


Identifikátor aktu: COM(2019)641
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual Monitoring Report on the implementation of the 2018 Structural Reform Support Programme
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.12.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/617
Názov procesu: COM(2019)641 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná monitorovacia správa o vykonávaní programu na podporu štrukturálnych reforiem za rok 2018