Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on Member States implementation of the Council Directive 2006/117/EURATOM on the supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel - Third Report


Identifikátor aktu: COM(2019)633
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on Member States implementation of the Council Directive 2006/117/EURATOM on the supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel - Third Report
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.12.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/612
Názov procesu: COM(2019)633 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU o vykonávaní smernice Rady 2006/117/Euratom o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadro...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on Member States implementation of the Council Directive 2006/117/EURATOM on the supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel Third Report [docx, 474 kB] anglický 17.12.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on Member States implementation of the Council Directive 2006/117/EURATOM on the supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel Third Report [pdf, 369 kB] anglický 17.12.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU o vykonávaní smernice Rady 2006/117/Euratom o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva zo strany členských štátov Tretia správa [docx, 276 kB] slovenský 17.12.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU o vykonávaní smernice Rady 2006/117/Euratom o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva zo strany členských štátov Tretia správa [pdf, 684 kB] slovenský 17.12.2019 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT […] Accompanying the document Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the implementation by the Member States of Council Directive 2006/117/EURATOM on the supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel Third Report [docx, 415 kB] anglický 17.12.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT […] Accompanying the document Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the implementation by the Member States of Council Directive 2006/117/EURATOM on the supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel Third Report [pdf, 902 kB] anglický 17.12.2019 Staff working document