Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on progress of implementation of Council Directive 2011/70/EURATOM and an inventory of radioactive waste and spent fuel present in the Community's territory and the future prospects - Second Report


Identifikátor aktu: COM(2019)632
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on progress of implementation of Council Directive 2011/70/EURATOM and an inventory of radioactive waste and spent fuel present in the Community's territory and the future prospects - Second Report
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.12.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/611
Názov procesu: COM(2019)632 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o pokroku pri vykonávaní smernice Rady 2011/70/EURATOM, o inventári rádioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva na území Spoločenstva a o prognóze budúceho vývoja D...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o pokroku pri vykonávaní smernice Rady 2011/70/EURATOM, o inventári rádioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva na území Spoločenstva a o prognóze budúceho vývoja DRUHÁ SPRÁVA [docx, 220 kB] slovenský 17.12.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o pokroku pri vykonávaní smernice Rady 2011/70/EURATOM, o inventári rádioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva na území Spoločenstva a o prognóze budúceho vývoja DRUHÁ SPRÁVA [pdf, 847 kB] slovenský 17.12.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on progress of implementation of Council Directive 2011/70/EURATOM and an inventory of radioactive waste and spent fuel present in the Community's territory and the future prospects SECOND REPORT [docx, 189 kB] anglický 17.12.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on progress of implementation of Council Directive 2011/70/EURATOM and an inventory of radioactive waste and spent fuel present in the Community's territory and the future prospects SECOND REPORT [pdf, 651 kB] anglický 17.12.2019 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Inventory of radioactive waste and spent fuel present in the Community's territory and the future prospects Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on progress of implementation of Council Directive 2011/70/EURATOM and an inventory of radioactive waste and spent fuel present in the Community's territory and the future prospects [docx, 999 kB] anglický 17.12.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Inventory of radioactive waste and spent fuel present in the Community's territory and the future prospects Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on progress of implementation of Council Directive 2011/70/EURATOM and an inventory of radioactive waste and spent fuel present in the Community's territory and the future prospects [pdf, 2455 kB] anglický 17.12.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Progress of implementation of Council Directive 2011/70/EURATOM Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on progress of implementation of Council Directive 2011/70/EURATOM and an inventory of radioactive waste and spent fuel present in the Community's territory and the future prospects [docx, 233 kB] anglický 17.12.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Progress of implementation of Council Directive 2011/70/EURATOM Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on progress of implementation of Council Directive 2011/70/EURATOM and an inventory of radioactive waste and spent fuel present in the Community's territory and the future prospects [pdf, 1720 kB] anglický 17.12.2019 Staff working document