Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of apiculture programmes


Identifikátor aktu: COM(2019)635
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of apiculture programmes
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.12.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/610
Názov procesu: COM(2019)635 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní včelárskych programov