Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to Article 278a of the Union Customs Code, on progress in developing the electronic systems provided for under the Code


Identifikátor aktu: COM(2019)629
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to Article 278a of the Union Customs Code, on progress in developing the electronic systems provided for under the Code
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 13.12.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/608
Názov procesu: COM(2019)629 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 278a Colného kódexu Únie, pokiaľ ide o prokrok dosiahnutý vo vývoji elektronických systémov stanovených v kódexe

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 278a Colného kódexu Únie, pokiaľ ide o prokrok dosiahnutý vo vývoji elektronických systémov stanovených v kódexe [docx, 203 kB] slovenský 07.01.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 278a Colného kódexu Únie, pokiaľ ide o prokrok dosiahnutý vo vývoji elektronických systémov stanovených v kódexe [pdf, 605 kB] slovenský 07.01.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to Article 278a of the Union Customs Code, on progress in developing the electronic systems provided for under the Code [docx, 219 kB] anglický 13.12.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to Article 278a of the Union Customs Code, on progress in developing the electronic systems provided for under the Code [pdf, 512 kB] anglický 13.12.2019 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to Article 278a of the Union Customs Code, on progress in developing the electronic systems provided for under the Code [docx, 1134 kB] anglický 13.12.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to Article 278a of the Union Customs Code, on progress in developing the electronic systems provided for under the Code [pdf, 2380 kB] anglický 13.12.2019 Staff working document