Naspäť na výsledky hľadania

Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Review of the scope of the Regulation No 654/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014


Identifikátor aktu: COM(2019)639
Názov: Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Review of the scope of the Regulation No 654/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.12.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/603
Názov procesu: COM(2019)639 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Preskúmanie rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 z 15. mája 2014