Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on amending the Protocol to the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) regarding the international regular and special regular carriage of passengers by coach and bus and the Protocol amending the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) by extending the possibility of accession to the Kingdom of Morocco


Identifikátor aktu: COM(2019)622
Názov: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on amending the Protocol to the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) regarding the international regular and special regular carriage of passengers by coach and bus and the Protocol amending the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) by extending the possibility of accession to the Kingdom of Morocco
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 29.11.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/599
Názov procesu: COM(2019)622 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o zmene Protokolu k Dohode o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) týkajúceho sa medzinárodnej prav...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on amending the Protocol to the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) regarding the international regular and special regular carriage of passengers by coach and bus and the Protocol amending the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) by extending the possibility of accession to the Kingdom of Morocco [docx, 82 kB] anglický 29.11.2019 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on amending the Protocol to the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) regarding the international regular and special regular carriage of passengers by coach and bus and the Protocol amending the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) by extending the possibility of accession to the Kingdom of Morocco [pdf, 247 kB] anglický 29.11.2019 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o zmene Protokolu k Dohode o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) týkajúceho sa medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi a Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) zahrnutím možnosti pristúpenia Marockého kráľovstva [docx, 85 kB] slovenský 29.11.2019 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o zmene Protokolu k Dohode o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) týkajúceho sa medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi a Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) zahrnutím možnosti pristúpenia Marockého kráľovstva [pdf, 324 kB] slovenský 29.11.2019 Recommendation for a decision
PRÍLOHA k odporúčaniu na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o zmene Protokolu k Dohode o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) týkajúceho sa medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi a Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) zahrnutím možnosti pristúpenia Marockého kráľovstva [docx, 78 kB] slovenský 29.11.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o zmene Protokolu k Dohode o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) týkajúceho sa medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi a Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) zahrnutím možnosti pristúpenia Marockého kráľovstva [pdf, 212 kB] slovenský 29.11.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on amending the Protocol to the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) regarding the international regular and special regular carriage of passengers by coach and bus and the Protocol amending the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) by extending the possibility of accession to the Kingdom of Morocco [docx, 78 kB] anglický 29.11.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on amending the Protocol to the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) regarding the international regular and special regular carriage of passengers by coach and bus and the Protocol amending the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) by extending the possibility of accession to the Kingdom of Morocco [pdf, 127 kB] anglický 29.11.2019 Annex Annexes