Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision 2013/677/EU authorising Luxembourg to introduce a special measure derogating from Article 285 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax


Identifikátor aktu: COM(2019)618
Medziinštitucionálny kód: 2019/0271 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision 2013/677/EU authorising Luxembourg to introduce a special measure derogating from Article 285 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.11.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/597
Názov procesu: COM(2019)618 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/677/EÚ, ktorým sa Luxembursku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 285 smernice 2006/112/ES o spoločnom...