Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products


Identifikátor aktu: COM(2019)599
Medziinštitucionálny kód: 2019/0265 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 21.11.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/588
Názov procesu: *COM(2019)599 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products [docx, 89 kB] anglický 21.11.2019 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products [pdf, 368 kB] anglický 21.11.2019 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov [docx, 90 kB] slovenský 21.11.2019 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov [pdf, 373 kB] slovenský 21.11.2019 Proposal for a regulation
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products [docx, 380 kB] anglický 21.11.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products [pdf, 8441 kB] anglický 21.11.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu NARIADENIA RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov [docx, 425 kB] slovenský 21.11.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu NARIADENIA RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov [pdf, 8577 kB] slovenský 21.11.2019 Annex Annexes