Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a Council Recommendation with a view to correcting the significant observed deviation from the adjustment path toward the medium-term budgetary objective in Romania


Identifikátor aktu: COM(2019)912
Názov: Recommendation for a Council Recommendation with a view to correcting the significant observed deviation from the adjustment path toward the medium-term budgetary objective in Romania
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.11.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/587
Názov procesu: COM(2019)912 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY s cieľom napraviť značnú zistenú odchýlku od postupu úprav smerom k strednodobému rozpočtovému cieľu v Rumunsku