Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a Council Decision establishing that no effective action has been taken by Romania in response to the Council Recommendation of 14 June 2019


Identifikátor aktu: COM(2019)913
Názov: Recommendation for a Council Decision establishing that no effective action has been taken by Romania in response to the Council Recommendation of 14 June 2019
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.11.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/586
Názov procesu: COM(2019)913 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje, že Rumunsko neprijalo účinné opatrenia v reakcii na odporúčanie Rady zo 14. júna 2019

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje, že Rumunsko neprijalo účinné opatrenia v reakcii na odporúčanie Rady zo 14. júna 2019 [docx, 80 kB] slovenský 25.11.2019 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje, že Rumunsko neprijalo účinné opatrenia v reakcii na odporúčanie Rady zo 14. júna 2019 [pdf, 302 kB] slovenský 25.11.2019 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION establishing that no effective action has been taken by Romania in response to the Council Recommendation of 14 June 2019 [docx, 82 kB] anglický 20.11.2019 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION establishing that no effective action has been taken by Romania in response to the Council Recommendation of 14 June 2019 [pdf, 141 kB] anglický 20.11.2019 Recommendation for a decision
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the documents Recommendation for a Council Decision establishing that no effective action has been taken by Romania in response to the Council Recommendation of 14 June 2019 Recommendation for a Council Recommendation with a view to correcting the significant observed deviation from the adjustment path toward the medium-term budgetary objective in Romania [docx, 102 kB] anglický 20.11.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the documents Recommendation for a Council Decision establishing that no effective action has been taken by Romania in response to the Council Recommendation of 14 June 2019 Recommendation for a Council Recommendation with a view to correcting the significant observed deviation from the adjustment path toward the medium-term budgetary objective in Romania [pdf, 316 kB] anglický 20.11.2019 Staff working document