Naspäť na výsledky hľadania

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Central Bank on the 2020 Draft Budgetary Plans: Overall Assessment


Identifikátor aktu: COM(2019)900
Názov: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Central Bank on the 2020 Draft Budgetary Plans: Overall Assessment
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.11.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/583
Názov procesu: COM(2019)900 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2020: Celkové posúdenie

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2020: Celkové posúdenie [docx, 136 kB] slovenský 29.11.2019 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2020: Celkové posúdenie [pdf, 821 kB] slovenský 29.11.2019 Communication
PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2020: Celkové posúdenie [docx, 364 kB] slovenský 29.11.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2020: Celkové posúdenie [pdf, 1261 kB] slovenský 29.11.2019 Annex Annexes
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2020: Celkové posúdenie [docx, 157 kB] slovenský 26.11.2019 Provisional data
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2020: Celkové posúdenie [pdf, 821 kB] slovenský 26.11.2019 Provisional data
PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2020: Celkové posúdenie [docx, 415 kB] slovenský 26.11.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2020: Celkové posúdenie [pdf, 1260 kB] slovenský 26.11.2019 Annex Annexes
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2020: Celkové posúdenie [docx, 159 kB] slovenský 26.11.2019 Provisional data
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2020: Celkové posúdenie [pdf, 829 kB] slovenský 26.11.2019 Provisional data
PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2020: Celkové posúdenie [docx, 417 kB] slovenský 26.11.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2020: Celkové posúdenie [pdf, 1262 kB] slovenský 26.11.2019 Annex Annexes
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK on the 2020 Draft Budgetary Plans: Overall Assessment [docx, 225 kB] anglický 20.11.2019 Provisional data
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK on the 2020 Draft Budgetary Plans: Overall Assessment [pdf, 760 kB] anglický 20.11.2019 Provisional data
ANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK on the 2020 Draft Budgetary Plans: Overall Assessment [docx, 615 kB] anglický 20.11.2019 Annex Annexes
ANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK on the 2020 Draft Budgetary Plans: Overall Assessment [pdf, 1302 kB] anglický 20.11.2019 Annex Annexes